Kamera on-line

O sytuacji szpitali oraz walce z koronawirusem. Za nami obrady Związku Powiatów Polskich z udziałem naszego samorządu

Sytuacja szpitali powiatowych, walka z koronawirusem, działalność ZPP w 2019 roku, wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2019 rok – to główne punkty posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego ZPP, które odbyło się w dniach 29-30 września w Ossie. W czasie obrad przyjęto także osiem stanowisk. Powiat kędzierzyńsko-kozielski w imieniu starosty Małgorzaty Tudaj, która jest członkiem zarządu Związku Powiatów Polskich, reprezentował wicestarosta Józef Gisman.

Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne odbyło się w warunkach szczególnych – pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w terminie posiedzenia. Mimo trudnych warunków spotkanie było w końcu możliwe, a organizatorzy zadbali o zachowanie reżimu sanitarnego.

Obradom przewodniczył Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, starosta bielski. Prezes ZPP zwrócił uwagę na szczególne okoliczności tegorocznego wydarzenia: Pierwszy raz w historii Związku, Zgromadzenie poświęcone m.in. podsumowaniu pracy naszej organizacji w roku poprzednim odbywa się w okresie, w którym możemy powoli zacząć podsumowywać również bieżący rok – mówił.

XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, najwyższy organ ZPP, zebrało się aby zgodnie ze Statutem, przedyskutować najważniejsze dla samorządów powiatowych problemy, przyjąć założenia do programu działania Związku oraz podjąć decyzję w sprawach statutowych.

We wrześniowym posiedzeniu udział wzięli delegaci, zaproszeni goście, przedstawiciele powiatu Saarpfalz, a także Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w kancelarii prezydenta, który odczytał list do zgromadzonych od Andrzeja Dudy. Godny uznania jest dorobek państwa organizacji – Związku Powiatów Polskich(…) Cieszę się, że Związek Powiatów Polskich promuje i upowszechnia ideę demokracji lokalnej, stanowiącą jeden z konstytucyjnych filarów naszego ładu ustrojowego – pisał Prezydent RP. Samorządy powiatowe wypełniają ogromnie ważną rolę w naszej wspólnej walce z pandemią. Znajdujące się w państwa gestii szpitale powiatowe to bardzo istotne ośrodki diagnozowania i leczenia choroby – czytamy w liście.

Odczytane zostały też listy od Premiera Mateusza Morawieckiego i Tomasza Grodzkiego, Marszałka Senatu.

Sytuacja, jaka panuje obecnie w szpitalach powiatowych była kluczowym tematem dyskusji podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP. Do kwestii tej odniósł się Krzysztof Żochowski, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. W naszej służbie zdrowia sytuacja raczej zawsze była pod górkę, zawsze brakowało środków – mówił. Podkreślił też dwa filary, na których opiera się działalność OZPSP – są to apolityczność i merytoryczność działania. Podkreślił dużą role Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych we wzajemnym wsparciu i działaniu. Podziękował też za dotychczasową, bardzo udaną współpracę z przedstawicielami powiatów.

Prezes Zarządu ZPP zwrócił również uwagę na to, jak istotne są dane dotyczące działalności szpitali powiatowych, które OZPSP przekazuje Związkowi Powiatów Polskich. Mają one bowiem niebagatelne znaczenie podczas rozmów prowadzonych z Ministerstwem Zdrowia. Prowadzone rozmowy przynoszą bowiem rezultaty: Mogę tu wymienić przekazanie szpitalom dodatkowych środków w wysokości 3% kontraktu oraz wprowadzenie rozliczenia 1/12 kontraktu niezależnie od wykonania, w najbardziej newralgicznym momencie, gdy przy utrzymywaniu pełnej gotowości do udzielania świadczeń mieliśmy mniej pacjentów – mówił Andrzej Płonka. Udało się wreszcie – włączyć w system walki z pandemią koronowirusa – lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dzięki czemu mam nadzieję, w szpitalnych oddziałach ratunkowych zmniejszy się liczba pacjentów, którzy na SOR w ogóle nie powinni byli trafić – dodał. Mówił również o przepisie, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku, a który do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wprowadza zapis o tym, że co najmniej 6 miesięcy szkolenia specjalizacyjnego ma odbywać się w szpitalach I i II stopnia w module podstawowym z chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrii. Andrzej Płonka podkreślił też konieczność zracjonalizowania przepisów dotyczących norm zatrudniania pielęgniarek, które dzisiaj nijak mają się do rzeczywistych potrzeb. Za konieczne uznaje tu wsparcie NFZ. Łączy się z tym potrzeba uproszczenia drogi dostępu do wykonywania zawodu medycznego w Polsce lekarzom zza wschodniej granicy.

Niemniej ważną kwestią poruszoną podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP była ekologia. O zbliżającej się rewolucji w dziedzinie energetyki mówił Radca Ambasady Królestwa Szwecji w Polsce, ekspert ZPP Józef Neterowicz. Zwrócił uwagę na pojawiające się coraz częściej anomalie pogodowe, zgony związane z niską emisją. Odniósł się też do problemu selekcji odpadów.

Podczas obrad odbyły się także wybory uzupełniające do Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Więcej można przeczytać w Dzienniku Warto Wiedzieć TU

kon1.jpeg

kon2.jpeg

kon3.jpeg

kon4.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera