Kamera on-line

Partnerska wizyta gości z Powiatu Bitburg-Prüm

Delegacja z powiatu partnerskiego Bitburg - Prüm licząca 9 osób gościła w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Nasz kraj odwiedzili: Starosta Roger Graef, Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Powiatu Biburg – Prüm Karl Heinz Thommes, Zastępca przewodniczącego Związku Niemieckich Zespołów Muzycznych; zastępca przewodniczącego stowarzyszenia muzycznego kraju związkowego Nadrenia Palatynat; Przewodniczący honorowy Powiatowego związku Muzycznego Hans Fomin, dyrektor Urzędu racy Michael Helbach, prezes powiatowego cechu rzemiosł Dirk Kleis, przedstawiciel Powiatowego Związku Rolników Alfons Kewes. Wydział wspierania inicjatyw lokalnych reprezentował Hilarius Esch, Biuro promocji Heike Frankiewitsch, Dyrektor Centrum kształcenia praktycznego Jörg Scholtes.

Wizyta rozpoczęła się w piątek od zwiedzania Powiatowego Urzędu Pracy. Na miejscu delegację powitał Starosta Powiatu Józef Gisman oraz Dyrektor Maria Labus. Oprowadziła ich po urzędzie drogą, którą udaje się każdy bezrobotny rejestrujących się w urzędzie. Przedstawiła też obecną sytuację na naszym rynku pracy.
Drugiego dnia nasi goście udali się do kozielskiego szpitala. Na miejscu dyrektor Dariusz Szymański przedstawił krótko dzieje kozielskiej placówki a także oprowadził po nowych częściach budynku. Tam też oprócz słów uznania dla jakości rozwiązań w służbie zdrowia Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, padało wiele pytań dotyczących funkcjonowania szpitala, a także sposobu pozyskiwania środków na jego rozbudowę. Delegacja z Niemiec wizytowała tez Polsko – Amerykańską Klinikę Serca.
Goście z Powiatu Bitburg-Pruem byli pozytywnie zaskoczeni jakością rozwiązań medycznych w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim. Na zdjęciu: wizyta w kozielskim szpitalu

W dalszej kolejności przyszła pora na zamek w Kamieniu Śląskim, który zrobił na naszych zagranicznych partnerach niemałe wrażenie. Przewodniczka przedstawiła historię zamku i moment, kiedy podjęto się jego odbudowy. Oprócz tego nie zabrakło pytań dotyczących mieszczącego się na miejscu sanatorium, w którym wykonuje się liczne zabiegi stosując metody wodolecznictwa. Wizyta przyniosła konkretne efekty: współpraca pomiędzy naszymi powiatami zostanie poszerzona o współpracę szkoły muzycznej prowadzonej przez Dyrektora Gotfryda Włodarza, który ze swoim kolegą z Bitburga pragnie uczestniczyć we wspólnych warsztatach muzycznych młodzieży z czterech państw europejskich. Znakomite kontakty nawiązali też dyrektorzy urzędów pracy oraz dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie – Koźlu oraz jego odpowiednik w Bitburgu. Ponadto goście z Niemiec zaoferowali wdrażanie wspólnych pomysłów pomiędzy placówkami służby zdrowia np. wymiany lekarskie. Wszystkie obiekty powiatowe, które mieli okazję zwiedzić goście z Nadrenii Palatynatu zrobiły na nich duże wrażenie. Jak podkreślali, to co zobaczyli nie odstaje niczym w stosunku do niemieckich i europejskich placówek.

Zwieńczenie wizyty i jej podsumowanie odbyło się na terenie Ludowego Klubu Jeździeckiego Lewada w Zakrzowie, gdzie odbył się pokaz konny z udziałem wychowanków klubu. Był to też moment pożegnania. Gdyż po dwudziestu kilku latach Starosta z Bitburga – Roger Graef przechodzi na emeryturę. Jego oficjalne urzędowanie kończy się 15 grudnia br. Spotkanie w Lewadzie było, więc ostatnim oficjalnym spotkaniem z tym samorządowcem jako Starosta.
Dla Starosty Powiatu Bitburg-Pruem Rogera Graefa była to ostatnia oficjalna wizyta jako Starosta. Przechodzi bowiem na emeryturę. W Lewadzie władze Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego oficjalnie go pożegnały.

×

Zapisz się do newslettera