Kamera on-line

Przebudowa drogi powiatowej nr 2051 O ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu

Tablica FDS ul. Królowej Jadwigi 2020.jpeg

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski pozyskał środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w roku 2020 zadania pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2051 O ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu”.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego wynosi 1 061 866,72 PLN, a wartość całej inwestycji opiewa na kwotę 2 123 733,45 PLN.

Fundusz Dróg Samorządowych stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa na drodze powiatowej oraz budowa nowych miejsc parkingowych i ścieżki rowerowej w gminie Kędzierzyn-Koźle.

Efekty projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę 608 m drogi.
Dodatkowo zostanie wybudowany i przebudowany chodnik na łącznej długości 864 m, a także wybudowana będzie ścieżka rowerowa na odcinku 452 m i przebudowane będą dwie zatoki autobusowe. Obecnie droga składa się z dwóch pasów – jezdni oddzielonych pasem zieleni – po przebudowie jeden pas będzie jezdnią dla ruchu samochodowego w obydwu kierunkach, a druga jezdnia zostanie przebudowana na miejsca parkingowe. Zadanie będzie uzupełnione o nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Ustawiono także 2 tablice informujące o dofinansowaniu zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Harmonogram prac:
1. Roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe – listopad 2020 r.
2. Krawężniki – listopad 2020 r.
3. Jezdnia – listopad 2020 r.
4. Zjazdy na drogi boczne ulice Bolesława Śmiałego i Przemysław II oraz na drogę wewnętrzną – listopad 2020 r.
5. Parkingi i jezdnie manewrowe – listopad 2020 r.
6. Ścieżka rowerowa – listopad 2020 r.
7. Chodniki – listopad 2020 r.
8. Zatoki autobusowe – listopad 2020 r.
9. Zjazdy – listopad 2020 r.
10. Roboty regulacyjne i odwodnieniowe – listopad 2020 r.
11. Zieleńce – listopad 2020 r.
12. Oznakowanie – listopad 2020 r.

Zakończenie inwestycji – grudzień 2020 r.

 

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (1).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (2).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (3).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (4).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (5).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (6).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (7).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (8).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (9).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (10).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (11).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (12).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (13).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (14).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (15).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (16).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (17).jpeg

Stan na październik 2020 r.

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (1).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (2).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (3).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (4).jpeg

13 listopada 2020 r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski zawarł Aneks do umowy z Wykonawcą zadania określając termin zakończenia robót budowlanych na grudzień 2020 r.

Stan na połowę listopada 2020 r.

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (5).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (6).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (7).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (8).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (9).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (10).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (11).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (12).jpeg

Stan na koniec listopada 2020 r.

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (13).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (14).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (15).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (16).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (17).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (18).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (19).jpeg

ul. Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (20).jpeg

Foto: Anna Małkowska

Stan na koniec grudnia 2020 r.

ul.Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (1).jpeg
ul.Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (2).jpeg
ul.Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (3).jpeg
ul.Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (4).jpeg
ul.Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (5).jpeg
ul.Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (6).jpeg
ul.Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (7).jpeg
ul.Królowej Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (8).jpeg

Foto: Piotr Kramarz
Flaga i godło dla FDS.png

×

Zapisz się do newslettera