Kamera on-line

Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice-Ucieszków: Etap II

Tablica FDS Zwiastowice-Ucieszków etap II 2018.jpeg
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski pozyskał środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację w roku 2019 zadania pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O Zwiastowice-Ucieszków: Etap II”.

Dofinansowanie zadania ze środków Państwowego Funduszu Celowego wynosiło 676 278,57 PLN, a wartość całej inwestycji opiewała na kwotę 1 352 557,15 PLN.

Fundusz Dróg Samorządowych, z którego współfinansowano inwestycję stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Celem projektu była poprawa warunków bezpieczeństwa na drodze powiatowej w gminie Pawłowiczki.

Efekty projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez:
- przebudowę 1 610 m drogi, na której została ułożona nowa wzmocniona nawierzchnia jezdni, którą poszerzono do szerokości 6,0 m,
- budowę dwustronnego chodnika o łącznej długości 90 m,
- budowę pobocza,
- przebudowę 2 skrzyżowań,
- budowę zjazdów o łącznej powierzchni 226 m2,
- wykonanie 2 odcinków o zróżnicowanej nawierzchni jezdni na wjazdach do miejscowości o długości 10 m,
- wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa oświetlonego lampą solarną i aktywnym oznakowaniem,
- przygotowanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Ustawiono także 2 tablice informujące o dofinansowaniu zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Harmonogram prac zakładał:
1. Roboty pomiarowe – kwiecień 2019 r.
2. Roboty rozbiórkowe – maj 2019 r.
3. Poszerzenie jezdni – maj 2019 r.
4. Odbudowa zjazdów i przepustów pod zjazdami – maj 2019 r.
5. Nawierzchnia – czerwiec 2019 r.
6. Chodnik – maj 2019 r.
7. Pobocza i oznakowanie – czerwiec 2019 r.

Zakończenie inwestycji – czerwiec 2019 r.

Zwiastowice-Ucieszków etap II (1).jpeg

Zwiastowice-Ucieszków etap II (2).jpeg

Zwiastowice-Ucieszków etap II (3).jpeg

Zwiastowice-Ucieszków etap II (4).jpeg

Zwiastowice-Ucieszków etap II (5).jpeg

Zwiastowice-Ucieszków etap II (6).jpeg

Zwiastowice-Ucieszków etap II (7).jpeg

Zwiastowice-Ucieszków etap II (8).jpeg

Zwiastowice-Ucieszków etap II (9).jpeg

Zwiastowice-Ucieszków etap II (10).jpeg

Foto: Piotr Kramarz

Flaga i godło dla FDS.png

×

Zapisz się do newslettera