Kamera on-line

Odwołanie przetargu

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)

odwołuje

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego położonej w Gminie Kędzierzyn-Koźle, obręb Koźle przy ul. Franklina Delano Roosevelta, oznaczonej jako działka nr 2226/34 z karty mapy 13, o powierzchni 0.1135 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu prowadzi księgę wieczystą nr OP1K/00049483/5.

Przyczyną odwołania są okoliczności związane z koniecznością zmiany przeznaczenia nieruchomości na potrzeby użytkownika terenu tj. Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu przy pl. Wolności 13, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa.

Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych. Natomiast podmioty, które dokonały wpłat gotówkowych proszone są o podanie na piśmie rachunku bankowego na który środki mają zostać zwrócone.

Szczegółowe informacje udzielane są przez Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości ul. Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. Tel. 77 40 52 798

Za Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego:

 

 

CZŁONEK ZARZĄDU                                                           WICESTAROSTA

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Stanisław Węgrzyn                                                                 Józef Gisman

×

Zapisz się do newslettera