Kamera on-line

Trwa budowa chodnika wzdłuż ulicy Nałkowskiej w Lenartowicach

Obecnie na osiedlu Lenartowice wzdłuż ulicy Nałkowskiej - drogi powiatowej nr 2058 O budowany jest jednostronny na odcinku 550 m chodnik od ulicy Przyjaźni aż do centrum osiedla koło kapliczki.

Inwestycja jest możliwa, dzięki wspólnemu zaangażowaniu rady osiedla, Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego oraz jego członka Jerzego Pałysa, który w tym gremium odpowiada za infrastrukturę drogową.

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Nałkowskiej od wielu już lat była bardzo pilnym przedsięwzięciem ze względów bezpieczeństwa mieszkańców, a także uczniów uczęszczających do znajdującego się w centrum Lenartowic Ochotniczego Hufca Pracy.

Wykonanie chodnika powierzono w ramach przetargu nieograniczonego firmie K+D budownictwo sp. z o.o. z Krapkowic, a całkowita wartość zadania wynosi prawie 155 tysięcy złotych.

06 kwietnia 2009 roku Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w składzie: Starosta Józef Gisman, Marek Matczak oraz Jerzy Pałys wizytowali budowę. 

 Zarząd Powiatu: Starosta Józef Gisman, Wicestarosta Marek Matczak i Członek Zarządu Jerzy Pałys wizytują budowę chodnika
Nowy chodnik przy drodze powiatowej w Lenartowicach
 

×

Zapisz się do newslettera