Kamera on-line

Starosta nagrodzony na XII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich

W dniach 2 i 3 kwietnia br Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego Józef Gisman uczestniczył w XII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich. Podczas dwudniowych obrad odbywających się w Warszawie dokonano podsumowania działalności tej organizacji za 2008 rok wraz z wykonaniem budżetu Związku. Drugi dzień był mniej formalny, a bardziej uroczysty. Wręczono bowiem nagrody i wyróżnienia dla tych samorządowców powiatowych, którzy tworzą pozytywny wizerunek tej jednostki samorządu terytorialnego już od dziesięciolecia. Jednym z pięćdziesięciu jeden Starostów, którzy przez trzy kadencje sprawują ten ważny urząd jest Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski Józef Gisman. Został on nagrodzony statuetką „Starosta Dziesięciolecia”.

Podczas zgromadzenia omawiano między innymi problematykę promocji biopaliw i innych paliw odnawialnych, wykorzystanie obligacji samorządowych w projektach inwestycyjnych, a także zagadnień porządku publicznego i bezpieczeństwa.


Gratulacje od Prezesa Związku Powiatów Polskich
Nagrodę Staroście Józefowi Gismanowi wręcza profesor Jerzy Rogulski - twórca reformy administracji samorządowej
 Statuetka Starosta Dziesięciolecia

×

Zapisz się do newslettera