Kamera on-line

W ZAK S.A. rozpoczęto budowę nowej instalacji

Na terenie ZAK S.A. rozpoczęto jedną z największych inwestycji w spółce. 24 czerwca odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod instalację Kwasu Azotowego V razem z Instalacją Neutralizacji. Koszt to 250 mln zł.

– Polska po wejściu do Unii Europejskiej zobowiązała się do przestrzegania norm unijnych w zakresie ochrony środowiska. Oznacza to zamknięcie do końca 2010 roku wszelkich instalacji, które nie spełniają tych  wymogów, w tym naszej – mówił prezes ZAK S.A. Krzysztof Jałosiński. 
Wśród gości znaleźli się Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, oraz Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, którzy zaoferowali swą pomoc w zakresie formalnym. Plac budowy uroczyście poświęcił ks. biskup Paweł Stobrawa z diecezji opolskiej.
Na spotkaniu obecny był także Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman, który gratulował zarządowi spółki odważnych decyzji i życzył pomyślności podczas budowy instalacji.
Inwestycja pozwoli na zmniejszenie szkodliwych gazów do atmosfery. Jej wykonawcą jest czeska firma Chemoprojekt a.s. Zakończenie budowy planuje się na październik 2010 roku.

Jak czytamy na stronie internetowej ZAK S.A. zakres umowy obejmuje realizację inwestycji w zakresie zaprojektowania i zbudowania pod klucz:
- kwasu azotowego o wydajności 900 t/d
- neutralizacji o wydajności 1800 t/d azotanu amonowego
- zbiorników stokażowych kwasu azotowego 2 x 2000 m3.
ZAK S.A.ze swojej strony realizują inwestycje towarzyszące obejmujące:
- obieg wody chłodzącej o wydajności 6400 m3/h
- układ powiązań technologicznych pomiędzy nowymi instalacjami a instalacjami pracującymi
- budynek centralnej stacji transformatorowej
- budynek centralnej sterowni, laboratorium i administracji. 
 

Adam Lecibil - Starostwo Powiatowe 

ZAK7218_Kwas_V,_wmurow_aktu_erekc_fot_JerzyKowalewski.jpeg

ZAK7255_Kwas_V,_wmurow_aktu_erekc_fot_JerzyKowalewski.jpeg

ZAK7236_Kwas_V,_wmurow_aktu_erekc_fot_JerzyKowalewski.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera