Kamera on-line

Uczniowie z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego wezmą udział w kolejnym projekcie

Dziś(04.08) Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman oraz Wicestarosta Powiatu Marek Matczak podpisali umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu dzięki, której realizowany będzie projekt pt. Uczniowie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – wykształceni, kompetentni, zorientowani na sukces. Zostanie on sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 523.500 zł oraz ze środków budżetu powiatu w kwocie 76.500 zł. Łączna kwota to 600.000 zł. Celem głównym projektu jest przygotowanie i wdrożenie 5 programów rozwojowych szkół zawodowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, służący podniesieniu jakości kształcenia, wzmocnieniu atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz podniesieniu wiedzy i umiejętności uczniów do przyszłego zatrudnienia we współpracy z przedsiębiorstwami z terenu Opolszczyzny. Wsparciem zostanie objętych 767 uczniów 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu, które prowadzą kształcenie zawodowe. Projekt przyniesie konkretne efekty, m.in. wzrost wiedzy uczniów w zakresie kluczowych umiejętności, a także poprawę wizerunku szkół w oczach pracodawców.

×

Zapisz się do newslettera