Kamera on-line

Dodatkowe środki dla Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu otrzymał dodatkowe środki w kwocie 2.659,3 na sfinansowanie następujących zadań:

- 126,5 tys. zł na realizację programów zwiększających aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus,
- 82,8 tys. zł na realizację programów zwiększających aktywność zawodową osób w wieku 30 lat,
- 2.450,0 tys. zł na programy i działania na rzecz osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi w warunkach kryzysu.
Łączna kwota z Funduszu Pracy na realizację w 2009 roku zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosi 9.690,4 tys. zł.
×

Zapisz się do newslettera