Kamera on-line

Kolejne warte blisko 3 mln zł. inwestycje w oświacie w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Trwa realizacja projektu pn. „Przebudowa i doposażenie regionalnych placówek oświatowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego”. Wartość projektu to 2.715.186,51zł. Jest on dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków z budżetu państwa, a także wkładu własnego powiatu w kwocie 407.277,98 zł. Projekt składa się z trzech części, a każda realizowana jest w innej palcówce ponadgimnazjalnej.

Pierwsza część projektu polega na przebudowie w celu podwyższenia parametrów technicznych i doposażenia barki motorowej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Przebudowywany jest kadłub, układ napędowy, nastąpiło uszczelnienie kanałów liniowych, przebudowa układu sterowego i prace antykorozyjne.
Drugie zadanie w ramach projektu polega na odnowieniu i uzupełnieniu parku maszynowego Pracowni Obrabiarek Klasycznych oraz Pracowni Obrabiarek Sterowanych Numerycznie w CKPiU. W ramach projektu wymienione zostały stare i awaryjne 3 frezarki i 3 tokarki klasyczne. Zakup nowych urządzeń wymagał prac budowlanych, które dostosują pomieszczenia do montażu.
Trzecia część projektu polega na przebudowie dawnego laboratorium chemicznego Zespołu Szkół nr 3 i zaadoptowaniu go na potrzeby nowych form kształcenia poszukiwanych na rynku: symulacyjnych sal dydaktycznych do nauki hotelarstwa i obsługi ruchu turystycznego, które w powiecie prowadzi tylko ta szkoła. Aby osiągnąć zakładane cele konieczne było zakupienie kompleksowego wyposażenia do nowych sal.  
Na zdjęciach dostawa obrabiarek klasycznych do wyremontowanej pracowni i wewnętrzne prace budowlane.
3ok.jpeg

2ok.jpeg

1ok.jpeg
 

×

Zapisz się do newslettera