Kamera on-line

Granty dla organizacji pozarządowych z funduszy norweskich

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny ma na celu wzmacnianie organizacji społecznych w Polsce. Działa na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.

Konferencję otwierającą program zaplanowano na 5 lutego – transmisja konferencji będzie dostępna na Facebooku oraz YouTubie.

Pierwszy z konkursów organizowany jest już od 17 marca. Organizacje będą mogły ubiegać się o:

mały grant w wysokości od 6 000 do 23 000 EUR, czas realizacji projektów od 6 do 18 miesięcy;

duży grant w wysokości od 23 001 do 84 000 EUR, czas realizacji projektów: od 12 do 24 miesięcy.

Transmisję części plenarnej konferencji (10.00-13.00) będzie można obejrzeć na Facebooku (na profilu Programu i na stronie wydarzenia) oraz na kanale Programu na YouTube.

Sesja otwierająca (10.00-11.20)

Konferencję otworzą: prezesi organizacji realizujących Program, dyrektor Programu, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce oraz przedstawicielka Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli.

O tym, co dziś znaczy “być aktywną obywatelką / aktywnym obywatelem”, rozmawiać będą: Krystyna Paszko (inicjatywa pomocy ofiarom przemocy domowej "Rumianki i bratki"), Katarzyna Bierzanowska (inicjatywa Pełnoprawna), Igor Horków (Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Przemyślu) i Bart Staszewski (Stowarzyszenie Marsz Równości w Lublinie).

Sesja informacyjna (11.30-13.00)

Podczas sesji informacyjnej omówione zostaną cztery obszary tematyczne Programu. Przedstawione też zostaną zasady, na jakich będzie można wziąć w nim udział, realizowane w ramach Programu konkursy grantowe i działania edukacyjne.

Transmisja będzie tłumaczona na polski język migowy. Po konferencji udostępnione zostanie również nagranie sesji plenarnej z napisami.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Więcej informacji o Programie.

Oprac. al

×

Zapisz się do newslettera