Kamera on-line

Nadal są wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych

Niezdecydowani gimnazjaliści z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego nadal mają możliwość przyjęcia się do szkół o wybranym profilu. Łącznie do tej pory na kolejny rok szkolny zapisano 1160 absolwentów gimnazjów. Wolne miejsca znajdziemy w Zespole Szkół nr 1, w klasach wielozawodowych, gdzie zostało ich 40. Podobnie jest w Zespole Szkół nr 3, co prezentujemy poniżej:

Technikum:
- ekonomiczne – 20
- hotelarstwa – 15
- obsługi turystycznej – 15
- spedytor – 14
- organizacja reklamy – 7
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących:
- technik pojazdów samochodowych – 15
ZSZ:
- Operator obrabiarek skrawających – 15
- monter mechatronik – 12
- ślusarz – 17
Zespół Szkół w Komornie:
- technik architektury krajobrazu – 5
 
Powyższe dane aktualne są na dzień 6 lipca 2009.

Adam Lecibil - Starostwo Powiatowe

×

Zapisz się do newslettera