Kamera on-line

Zapisz się do bazy organizacji pozarządowych w regionie

Baza to nowoczesna platforma wzajemnych kontaktów mieszkańców regionu z organizacjami oraz samych organizacji z samorządem województwa. Po pierwsze – organizacje pozarządowe rejestrując się w tej bazie zyskują szybki i wygodny dostęp do wszystkich informacji o formach współpracy i wsparcia, oferowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Po drugie – mieszkańcy mają dostęp do pełnej wiedzy o tym, jakie organizacje pozarządowe działają w całym regionie, w ich powiecie czy w gminie, a także w interesujących ich dziedzinach.

Po zarejestrowaniu się w bazie organizacje będą otrzymywać, w formie cyklicznego newslettera, bieżące informacje m.in. o  naborach do otwartych konkursów ofert, Europejskim Budżecie Obywatelskim, webinariach, szkoleniach i innych formach wsparcia trzeciego sektora przez samorząd. Mieszkańcy zaś zyskają przejrzysty katalog organizacji, pozwalający na filtrowanie organizacji pozarządowych ze względu na aktywność w poszczególnych powiatach, czy obszary działania – tematycznie!

Każda organizacja może zarejestrować się w bazie już dziś!

Adres internetowy:

https://bazango.opolskie.pl/ 

Oprac. al

×

Zapisz się do newslettera