Kamera on-line

Sukces absolwentów ZSTiO w Warszawie. Trzecie miejsce na ogólnopolskim konkursie

Podczas XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich dla absolwentów szkół zawodowych" Technik Absolwent 2020", nasi absolwenci Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Azotach - Jan Bury i Paweł Dumański, zdobyli III miejsce w Polsce w specjalności „Technik Mechatronik". Sukces jest tym większy, że byli jedynymi reprezentantami z Opolszczyzny.

Jury konkursu bierze pod uwagę wyniki z egzaminów zawodowych, z matury, osiągnięcia w olimpiadach i konkursach na szczeblu centralnym, średnią ocen z przedmiotów zawodowych, uzyskanie dodatkowych uprawnień oraz kwalifikacji zawodowych. 

Jan Bury jest finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, finalistą Olimpiady Technicznej i Olimpiady Wiedzy Elektryczno-Elektronicznej. Jest też laureatem Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego "Prymus Opolszczyzny". Pracuje i studiuje na Politechnice Śląskiej.

Paweł Dumański jest finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, finalistą Konkursu "Elektronika - by żyło się łatwiej". Również studiuje na Politechnice Śląskiej.

Naszym absolwentom gratulujemy sukcesu!

Oprac. al

sukces zstio.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera