Kamera on-line

Transgraniczny kalendarz dotychczasowej współpracy polsko - czeskiej

Letnie miesiące w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie – Koźlu zaowocowały realizacją kolejnego mikroprojektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Pomysł wydania kalendarza a zarazem albumu dokumentującego 5 lat współpracy polsko – czeskiej z różnymi partnerami został zrealizowany z założeniem dotarcia do wielu środowisk zainteresowanych kulturą i promowaniem partnerstwa przez granicę. We współpracy z Miastem Krnov, które szczególnie intensywnie współdziała z polskimi samorządami Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski w ramach mikroprojektu „Zatrzymać czas w przyszłości” wydał nietypowy kalendarz, którego początek wyznacza 5 lecie wspólnego wejścia Polski i Czech do Unii Europejskiej i obejmuje cały rok przyszły. Jak stwierdził Starosta Powiatu Józef Gisman – takie publikacje są nie tylko przydatne, ale stanowią dokumentację zmian społecznych, kulturalnych i obyczajów zwykłych ludzi zamieszkujących tereny przygraniczne.

Dzięki rozwojowi współpracy na wielu płaszczyznach lokalne samorządy w Polsce i w Czechach zbliżają do siebie ludzi i wspólnie rozwiązują ich problemy.

Wydany kalendarz jest podsumowaniem coraz bogatszej współpracy i zachętą do poznawania kraju sąsiada. Zapewne stanowić on będzie także niemałą gratkę dla pasjonatów historii i walorów turystycznych okolic Krnova i Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, gdyż zawiera w sobie mały przewodnik turystyczny.

Projekt nie doszedłby do skutku, gdyby nie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków z budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.

Strona tytułowa kalendarza
Wnętrze kalendarza

Logosy dofinansowania

 

×

Zapisz się do newslettera