Kamera on-line

Powiatowy Urząd Pracy przelał na konta przedsiębiorców z powiatu ponad 28 mln zł. NIK prześwietlił, jak były wydatkowane pieniądze

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w urzędzie, której celem było dokonanie oceny pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykorzystania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu w 2020 roku dotacji celowej z Funduszu Pracy na wypłatę wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Od kwietnia 2020 roku sukcesywnie w ramach Tarczy Antykryzysowej były wprowadzane nowe formy wsparcia dla pracodawców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

W 2020 roku wpłynęły do PUP łącznie 5 283 wnioski na różne formy wsparcia. Wypłacając ponad 28 mln. zł, powiat wsparł 6 095 stanowisk pracy, na których zatrudnieni są głównie mieszkańcy naszego powiatu.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykorzystanie przez urząd dotacji celowej na wypłatę wsparcia dla przedsiębiorców realizowanego z ustawy o COVID-19.

Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, w związku z czym nie sformułowano uwag ani wniosków pokontrolnych. Kontrola trwała od 29 stycznia przez niespełna dwa miesiące.

al

PUP2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera