Kamera on-line

Centrum Aktywizacji Zawodowej

CAZ jest wydzieloną organizacyjnie częścią Powiatowego Urzędu Pracy
w Kędzierzynie – Koźlu. Wyodrębnienie CAZ w zasadniczy sposób poprawi jakość działań podejmowanych na rzecz realizacji aktywnego pośrednictwa pracy, a także usprawni korzystanie z usług i instrumentów rynku pracy zgodnie z celami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej realizuje cztery określone w ustawie usługi rynku pracy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacja szkoleń. Pracownicy CAZ koncentrować się będą na faktycznych potrzebach klientów, poprzez współpracę wszystkich stanowisk "kluczowych".
Wyodrębnienie świadczenia usług, umożliwi również zastosowanie indywidualnego podejścia do oczekiwań coraz trudniejszych klientów oraz podejmowanie odpowiednio dobranych działań i form pomocy.
W CAZ opracowywany będzie "plan wychodzenia z bezrobocia" – Indywidualny Plan Działania, w ramach którego osoba poszukująca pracy, może starać się o dotację na podjęcie działalności gospodarczej, wybór kursu zwiększającego szanse na rynku pracy, zdobycie doświadczenia zawodowego w ramach staży oraz może skorzystać z pozostałych aktywnych form.

Również w ramach CAZ Pracodawca może pozyskać pracownika, który będzie odpowiednio przygotowany do wymogów dzisiejszego rynku pracy, otrzymać środki na utworzenie nowego miejsca pracy.
Po więcej informacji odsyłamy na stronę Powiatowego Urzędu Pracy http://www.pup-kkozle.pl
1.jpeg
×

Zapisz się do newslettera