Kamera on-line

Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O na odcinku Gościęcin-Karchów

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski pozyskał środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w roku 2021 zadania pt. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O na odcinku Gościęcin - Karchów".

Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 680 316,25 PLN, a wartość całej inwestycji opiewa na kwotę 1 360 632,49 PLN.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego współfinansowana jest inwestycja stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa na drodze powiatowej w gminie Pawłowiczki.

Efekty projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez:
- przebudowę 917 m drogi wraz ze wzmocnieniem podbudowy,
- budowę ponad 1 500 m2 chodnika (na długości 593 m),
- oświetlenie przejścia dla pieszych,
- uregulowanie pobocza po prawej i lewej stronie na długości łącznej 1 016 m,
- przygotowanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Ustawione zostaną także 2 tablice informujące o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Harmonogram prac zakłada:
1. Roboty przygotowawcze i roboty pomiarowe – czerwiec 2021 r.
2. Poszerzenie jezdni – czerwiec 2021 r.
3. Chodnik – lipiec 2021 r.
4. Nawierzchnia jezdni – wrzesień 2021 r.
5. Wyrównanie poboczy, odwodnienie i roboty towarzyszące – sierpień 2021 r.
6. Oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i prace końcowe – wrzesień 2021 r.

Zakończenie inwestycji – wrzesień 2021 r.

Droga powiatowa 1211 O na odcinku Gościęcin-Karchów (1).jpeg
Droga powiatowa 1211 O na odcinku Gościęcin-Karchów (2).jpeg
Droga powiatowa 1211 O na odcinku Gościęcin-Karchów (3).jpeg
Droga powiatowa 1211 O na odcinku Gościęcin-Karchów (4).jpeg
Droga powiatowa 1211 O na odcinku Gościęcin-Karchów (5).jpeg
Droga powiatowa 1211 O na odcinku Gościęcin-Karchów (6).jpeg
Flaga i godło RFRD.png
 

×

Zapisz się do newslettera