Kamera on-line

Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski pozyskał środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w roku 2021 zadania pt. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu".

Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 992 048,21 PLN, a wartość całej inwestycji opiewa na kwotę 1 984 096,42 PLN.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego współfinansowana jest inwestycja stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa na drodze powiatowej w gminie Kędzierzyn-Koźle.

Efekty projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez:
- przebudowę 775 m drogi wraz ze wzmocnieniem podbudowy,
- budowę na całej długości dwustronnej ścieżki rowerowej o szerokości 1,5 m,
- oświetlenie przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym,
- uregulowanie pobocza po prawej i lewej stronie jezdni na długości 1 016 m,
- budowę wyspy rozdzielającej ruch przed skrzyżowaniem,
- przygotowanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Ustawione zostaną także 2 tablice informujące o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Harmonogram prac zakłada:
1. Roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe – czerwiec 2021 r.
2. Koryto i podbudowa – czerwiec 2021 r.
3. Krawężniki, oporniki i obrzeża – sierpień 2021 r.
4. Nawierzchnia jezdni – wrzesień 2021 r.
5. Nawierzchnia ścieżki rowerowej, chodników, ciągu pieszo-rowerowego i wyspy rozdzielającej ruch oraz pasa z brukowca – wrzesień 2021 r.
6. Remont przepustów – sierpień 2021 r
7. Rowy i pobocza – wrzesień 2021 r.
8. Oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i prace końcowe – październik 2021 r.

Zakończenie inwestycji – październik 2021 r.

Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (1).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (2).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (3).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (4).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (5).jpeg
Flaga i godło RFRD.png

×

Zapisz się do newslettera