Kamera on-line

Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu

Znaki RFRD.png

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski pozyskał środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w roku 2021 zadania pt. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu".

Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 992 048,21 PLN, a wartość całej inwestycji opiewa na kwotę 1 984 096,42 PLN.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego współfinansowana jest inwestycja stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa na drodze powiatowej w gminie Kędzierzyn-Koźle.

Efekty projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez:
- przebudowę 775 m drogi wraz ze wzmocnieniem podbudowy,
- budowę na całej długości dwustronnej ścieżki rowerowej o szerokości 1,5 m,
- oświetlenie przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym,
- uregulowanie pobocza po prawej i lewej stronie jezdni na długości 1 016 m,
- budowę wyspy rozdzielającej ruch przed skrzyżowaniem,
- przygotowanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Ustawione zostaną także 2 tablice informujące o dofinansowaniu zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Harmonogram prac zakłada:
1. Roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe – czerwiec 2021 r.
2. Koryto i podbudowa – czerwiec 2021 r.
3. Krawężniki, oporniki i obrzeża – sierpień 2021 r.
4. Nawierzchnia jezdni – wrzesień 2021 r.
5. Nawierzchnia ścieżki rowerowej, chodników, ciągu pieszo-rowerowego i wyspy rozdzielającej ruch oraz pasa z brukowca – wrzesień 2021 r.
6. Remont przepustów – sierpień 2021 r
7. Rowy i pobocza – wrzesień 2021 r.
8. Oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i prace końcowe – październik 2021 r.

Zakończenie inwestycji – październik 2021 r.

Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (1).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (2).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (3).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (4).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (5).jpeg


W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy zadania dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 686 971,71 PLN, a wartość całej inwestycji opiewa na kwotę 1 373 943,42 PLN. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski ze swojego budżetu przekaże 686 971,71 PLN na realizację inwestycji.

Harmonogram prac zakłada m. in.: budowę na całej długości dwustronnej ścieżki rowerowej, przebudowę 775 m drogi wraz ze wzmocnieniem podbudowy i nową nawierzchnią, budową 320 m2 chodnika czy budowę wyspy rozdzielającej ruch przed skrzyżowaniem oraz zamontowanie nowego oznakowania.
Zadanie będzie realizowała firma HUCZ Sp. z o.o. Sp. k. z miejscowości Boronów, z którą 21 lipca 2021 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych.
Zakończenie inwestycji nastąpi w 2021 r.

Stan na październik 2021 r.
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (6).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (7).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (8).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (9).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (10).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (11).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (12).jpeg

Stan na listopad 2021 r.
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (13).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (14).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (15).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (16).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (17).jpeg
Droga powiatowa 1477 O ul. Mostowa w Kędzierzynie-Koźlu (18).jpeg
 

×

Zapisz się do newslettera