Kamera on-line

Na zamku w Ingelfingen Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski oraz Powiat Hohenlohekreis zawarli partnerstwo

W dniach 19 – 22 października br. dwudziestodwuosobowa delegacja z Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, na czele której stał Starosta Józef Gisman oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel przebywała w powiecie Hohenlohekreis w Badenii Wirtembergii.

11.jpeg5.jpeg8.jpeg7.jpeg

Wizyta ta przyniosła efekt w postaci partnerstwa obydwu powiatów. Mieszkańcy Powiatu Hohenlohe są szczególnie związani z Ziemią Kozielską oraz Sławięcicami, gdyż to właśnie tutaj w czasach przedwojennych zamieszkiwał książęcy ród Hohenlohe. Od nieformalnych kontaktów z mieszkańcami Sławięcic i przedstawicielami samorządu powiatowego w 2004 roku zaczęły się powojenne kontakty dawnych i obecnych mieszkańców. Szczególną rolę odegrał tu książę Kraft zu Hohenlohe – Oehringen oraz jego małżonka Katharina von Siemens, którzy odwiedzając przed pięcioma laty Sławięcice zaproponowali spotkanie w Niemczech. Odpowiedź ze strony Starosty Józefa Gismana, któremu na sercu szczególnie leży współpraca ponad podziałami oraz budowanie mostów międzyludzkich, była natychmiastowa. Po dwukrotnych spotkaniach obu stron i nawiązaniu wielu przyjaźni rady obu powiatów postanowiły sformalizować partnerstwo oparte nie tylko we wspólnej historii, ale i dobrych relacjach międzyludzkich. Swój wielki wkład miał tu Starosta Helmut Jahn, który był zafascynowany otwartością i życzliwością ludzi na Śląsku Opolskim.
 
12.jpeg10.jpeg9.jpeg4.jpeg
 
Wizyta delegacji z powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego, w której składzie byli silnie zaangażowani w partnerstwo Członkowie Zarządu Powiatu, Przewodniczący wszystkich komisji w Radzie Powiatu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, które jako pierwsze nawiązały konkretną współpracę została zwieńczona uroczystym podpisaniem na zamku w Ingelfingen umowy partnerskiej. Wagę tej uroczystości – jak stwierdził Starosta Józef Gisman – znaczącej dla pojednania ludzi w duchu tego, co budowało od spotkania cesarza Ottona III z księciem piastowskim Bolesławem Chrobrym przed ponad tysiącem lat w Gnieźnie – podkreśliła obecność Generalnego Konsula Polski w Niemczech Pani Elżbiety Sobótki. Pani Konsul w swym przemówieniu uwypukliła znaczenie i rozwój partnerstw, których sama była jak stwierdziła „matką chrzestną”. Ślady wspólnej sztuki i tradycji można znaleźć na każdym kroku. Odwiedzając tutejsze muzeum – jak dodała – znalazła wiele eksponatów z opolskiej ziemi.
Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel w trakcie swojego przemówienia odczytała uchwałę Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego wyrażającej wolę zawarcia partnerstwa.
Książę Hohenlohe z kolei w słowie skierowanym do gości z Polski nawiązał do genezy partnerstwa, kiedy to podczas wizyty na festynie i zjeździe dawnych mieszkańców Sławięcic w 2004 roku był miło wspominany przez wielu mieszkańców. Jak dodał – wtedy odważył się zapytać, czy z pamięci może narodzić się przyjaźń.   Efektem, jak okazało się po kilku latach była uroczystość podpisania partnerstwa.
Podczas tej wyjątkowej dla obydwu stron uroczystości wielu członków delegacji z Polski oraz tamtejszych mieszkańców snuło już plany o rozwijaniu tego, co właśnie stało się faktem.
 
6.jpeg3.jpeg1.jpeg2.jpeg
 
W dniu poprzedzającym uroczystość, Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu, Pani Urszula Więcek oraz Dyrektor CKPiU w Kędzierzynie – Koźlu, Tadeusz Urbańczyk rozmawiali o konkretnej współpracy szkół z dyrektorem zespołu szkół im. Karoline Breitinger. Pomysły, które wypracowano podczas spotkania już wkrótce staną się żywym wypełnieniem postanowień partnerstwa.
W czasie, gdy niektórzy przedstawiciele naszego powiatu rozmawiali o rozwijaniu współpracy, pozostali członkowie delegacji z Polski mieli okazję zwiedzić miasto Stuttgart, które jest stolicą tego silnego gospodarczo regionu Europy oraz poznać fragment historii tych ziem w murach biblioteki rodu von Stetten. Nie obyło się także bez spotkania z dobrymi przyjaciółmi mieszkańców powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego – księciem Hohenlohe i jego małżonką, którzy oprowadzili gości z Polski po swoim zamku, w którym zorganizowano muzeum, gromadzące w swych zbiorach wiele przedmiotów przypominających im powiat kędzierzyńsko – kozielski.
 
Jak stwierdził na końcu przyjacielskiego spotkania Książę Hohenlohe – podpisanie partnerskiej umowy potwierdziło tylko to, co od kilku lat jest faktem. Dziękując Staroście Józefowi Gismanowi i Przewodniczącej Rady Powiatu Danucie Wróbel, Książę oraz Starosta Jahn zgodnie potwierdzili, że bez ludzi takich, jak oni, posiadających wolę budowania mostów ludzkich przyjaźni nie byłoby zgody i jedności Europy.
×

Zapisz się do newslettera