Kamera on-line

Powiat kędzierzyńsko-kozielski: Największa i najlepiej wyposażona jednostka szkoleniowa w Polsce oficjalnie oddana do użytku

Logosy unijne..jpeg

Dziś(23.10) zakończono oficjalnie pierwszą część projektu pn. „Przebudowa i doposażenie regionalnych placówek oświatowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego”. Wartość projektu to 2.521.206,37 zł. Jest on dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków z budżetu państwa, a także wkładu własnego powiatu w kwocie 378.180,96 zł. Projekt składa się z trzech części, a każda realizowana jest w innej palcówce ponadgimnazjalnej.

Pierwsza część projektu polegała na przebudowie w celu podwyższenia parametrów technicznych i doposażenia barki motorowej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Przebudowano kadłub, układ napędowy, nastąpiło uszczelnienie kanałów liniowych, przebudowano też układu sterowy i wykonano niezbędne prace antykorozyjne.
W imieniu marszałka głos zabrał Waldemar Zadka, dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego.
- Cieszę się, że zakończono pierwszy etap jednego z ciekawszych projektów, który jest szczególny, bo łączy w sobie trzy szkoły ponadgminazjalne – zaznaczył Waldemar Zadka.
Teraz jest to największa i najlepiej wyposażona jednostka szkoleniowa w Polsce.
3.jpeg4.jpeg1.jpeg
- Statek będzie służył przede wszystkim młodzieży, dlatego cieszę się, że udało się pomyślnie zakończyć ten projekt. Chcę też podziękować dyrekcji szkoły oraz wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w to przedsięwzięcie – mówił starosta Józef Gisman.
7.jpeg5.jpeg6.jpeg
W dzisiejszej uroczystości, która odbyła na statku MS Sucharski uczestniczyli też: wicestarosta Marek Matczak, Członkowie Zarządu Powiatu Andrzej Krebs i Jerzy Pałys, a także radni oraz zaproszeni goście.
Drugie zadanie w ramach projektu polega na odnowieniu i uzupełnieniu parku maszynowego Pracowni Obrabiarek Klasycznych oraz Pracowni Obrabiarek Sterowanych Numerycznie w CKPiU. W ramach projektu wymienione zostały stare i awaryjne 3 frezarki i 3 tokarki klasyczne. Zakup nowych urządzeń wymagał prac budowlanych, które dostosują pomieszczenia do montażu.
Trzecia część projektu polega na przebudowie dawnego laboratorium chemicznego Zespołu Szkół nr 3 i zaadoptowaniu go na potrzeby nowych form kształcenia poszukiwanych na rynku: symulacyjnych sal dydaktycznych do nauki hotelarstwa i obsługi ruchu turystycznego, które w powiecie prowadzi tylko ta szkoła. Aby osiągnąć zakładane cele konieczne było zakupienie kompleksowego wyposażenia do nowych sal.  
AL
 
 
 
×

Zapisz się do newslettera