Kamera on-line

Zakończono nabór wniosków o dofinansowanie do poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2007-2013.

logo
W dniu 30 listopada 2009 r. zakończono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach II naboru do poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007 - 2013).

 

Jak podaje Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) na swojej stronie internetowej www.ocrg.opolskie.pl w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków wpłynęło 115 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna całkowita wartość złożonych wniosków wyniosła 464 192 043,77 PLN, a łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wszystkich wniosków wyniosła 207 063 874,40 PLN. Przypomnijmy iż wartość dofinansowania przewidziana w naborze wynosiła łącznie 10 000 000,00 Euro (co na dzień ogłoszenia naboru tj. 17 listopada br. wynosiła w przeliczeniu 42 135 000,00 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono nabór.

 

Wnioski można było składać w dniach 17 – 30 listopada 2009 roku do OCRG, które jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia dla RPO WO 2007 - 2013.

×

Zapisz się do newslettera