Kamera on-line

Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie-Koźlu poprzez przebudowę przejścia dla pieszych od strony ul. Piastowskiej

Znaki RFRD.png
Tablica ulica Gazowa.jpeg

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski pozyskał środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w roku 2021 zadania pt. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2044 O ul. Gazowa w Kędzierzynie-Koźlu poprzez przebudowę przejścia dla pieszych od strony ul. Piastowskiej”.

Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych wynosi 122 131,39 PLN, a wartość całej inwestycji opiewa na kwotę 152 664,24 PLN.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego współfinansowana jest inwestycja stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Celem realizacji zadań w ramach Funduszu dotyczących ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i osób korzystających z przejść.
Celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa na drodze powiatowej w gminie Kędzierzyn-Koźle w obrębie przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania ul. Gazowej z ul. Piastowską w Kędzierzynie-Koźlu.

Efekty projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez przebudowę przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą drogową i chodnikami. Dodatkowo przejście dla pieszych zostanie oznakowane latarniami hybrydowymi z aktywnymi znakami drogowymi i wykonane zostanie również nowe oznakowanie poziome.
Zadanie zostanie także oznakowane tablicą informacyjną o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W wyniku przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy zadania dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie 122 131,39 PLN, a wartość całej inwestycji opiewa na kwotę 428 671,89 PLN.

Harmonogram prac zakłada m. in.: przebudowę przejścia dla pieszych oraz wykonanie nowego oznakowania i montaż latarni hybrydowych.

24 września 2021 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z firmą K+D Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, która zrealizuje całą inwestycję.

Zakończenie inwestycji nastąpi wiosną 2022 r.

ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (1).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (2).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (3).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (4).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (5).jpeg

Stan na październik 2021 r.
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (6).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (7).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (8).jpeg

Stan na listopad 2021 r.
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (9).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (10).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (11).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (12).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (13).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (14).jpeg

Stan na marzec 2022 r.
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (15).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (16).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (17).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (18).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (19).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (20).jpeg

Stan na kwiecień 2022 r.
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (21).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (22).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (23).jpeg
ul. Gazowa od ul. Piastowskiej (24).jpeg
Foto: Piotr Kramarz

×

Zapisz się do newslettera