Kamera on-line

Konferencja podsumowująca szkolenia

10 grudnia w hotelu „Centralny” odbyła się konferencja podsumowująca szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oprócz dyrekcji i pracowników PCPR-u uczestniczyli w niej m.in. Starosta Powiatu Józef Gisman i poseł Jan Religa.

DSC01942A.jpegDSC01945.jpegDSC01940A.jpegDSC01960A.jpeg

Szkolenia i konferencje organizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, skierowane były do pracowników instytucji stykających się z przemocą domową:

- Policji,
- Służby Zdrowia,
- Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej,
- Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Szkół ( nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów ),
- Sądów ( sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych ),
dotyczyły również analizy studium trudnych przypadków pomagania osobom doznającym przemocy domowej. Spotkania odbywały się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.
Uczestnicy szkoleń zapoznali się m.in. z mechanizmami towarzyszącymi zjawisku przemocy w rodzinie. Pozyskali także wiedzę na temat sytuacji psychologicznej ofiar przemocy w rodzinie.  
AL
 
×

Zapisz się do newslettera