Kamera on-line

Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2041 O ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu poprzez budowę przejścia dla pieszych

Znaki RFRD.png
Tablica ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu.jpeg

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski pozyskał środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w roku 2021 zadania pt. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 2041 O ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu poprzez budowę przejścia dla pieszych”.

Dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych wynosi 83 950,98 PLN, a wartość całej inwestycji opiewa na kwotę 104 938,73 PLN.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z którego współfinansowana jest inwestycja stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Celem realizacji zadań w ramach Funduszu dotyczących ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i osób korzystających z przejść.
Celem projektu jest poprawa warunków bezpieczeństwa na drodze powiatowej w gminie Kędzierzyn-Koźle na ul. 1 Maja w obrębie skrzyżowania z ul. Stalmacha, gdzie powstanie nowe przejście dla pieszych.

Efekty projektu to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez budowę przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą drogową oraz przebudową chodników  zatoki autobusowej. Dodatkowo przejście dla pieszych zostanie oznakowane latarniami hybrydowymi z aktywnymi znakami drogowymi i wykonane zostanie również nowe oznakowanie poziome.

Inwestycja zostanie także oznakowana tablicą informacyjną o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Harmonogram prac zakłada zakończenie inwestycji w roku 2021.

Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (1).jpeg
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (2).jpeg
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (3).jpeg
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (4).jpeg
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (5).jpeg

Stan na listopad 2021 r.
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (6).jpeg
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (7).jpeg
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (8).jpeg
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (9).jpeg
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (10).jpeg
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (11).jpeg
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (12).jpeg
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (13).jpeg

Stan na grudzień 2021 r.
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (14).jpeg
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (15).jpeg
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (16).jpeg
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (17).jpeg
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (18).jpeg
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (19).jpeg
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (20).jpeg
Ul. 1 Maja w Kędzierzynie-Koźlu od ul. Stalmacha (21).jpeg

Foto: Anna Małkowska, Piotr Kramarz

×

Zapisz się do newslettera