Kamera on-line

Spotkanie z organizacjami i stowarzyszeniami kombatanckimi

27 stycznia (środa), z inicjatywy Starosty Powiatu Józefa Gismana odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji kombatanckich działających na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

W Starostwie, w roboczym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń kombatanckich z terenu powiatu. Przybyłych na spotkanie przywitał Starosta Powiatu Józef Gisman. W trakcie spotkania Irena Romejko - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji  Starostwa zapoznała zebranych z harmonogramem imprez wojewódzkich i powiatowych na 2010 rok.
3.jpeg4.jpeg2.jpeg1.jpeg
×

Zapisz się do newslettera