Kamera on-line

Przebudowa boiska na wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z zagospodarowaniem terenu

Znaki RFIL.png

Jedną z inwestycji realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest zadanie pt. „Przebudowa boiska na wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Dofinansowanie zadania z Funduszu: 1 068 216,82 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 068 216,82 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię i pochodzą one z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Celem Funduszu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju, a także impuls inwestycyjny dla regionów.

Celem niniejszego projektu jest stworzenie profesjonalnej bezpiecznej infrastruktury sportowej dla młodzieży.

W ramach inwestycji w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu przy szkole zostanie przebudowane stare zdegradowane boisko asfaltowe na nowe wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 20 m x 31 m i całkowitej powierzchni 611,45 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.
Wykonane zostaną również obiekty małej architektury oraz ciągi dla pieszych i pieszo-jezdne. Teren sportowy zostanie ogrodzony, zostanie posadowiony piłkochwyt i zainstalowane nowoczesne ekologiczne oświetlenie. Wybudowane zostaną również trybuny sportowe.
W ramach inwestycji powstanie: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki koszykowej, boisko do piłki siatkowej, boisko do tenisa.

Grupą docelową zadania są przede wszystkim uczniowie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu.

Roboty budowlane wykonane będą przez firmę K+D z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
Wartość robót budowlanych inwestycji wyceniono na 1 054 096,82 PLN.


Boisko w ŻSŻŚ przed przebudową (1).jpeg
Boisko w ŻSŻŚ przed przebudową (2).jpeg
Boisko w ŻSŻŚ przed przebudową (3).jpeg
Boisko w ŻSŻŚ przed przebudową (4).jpeg
Boisko w ŻSŻŚ przed przebudową (5).jpeg
Boisko w ŻSŻŚ przed przebudową (6).jpeg
Foto: Piotr Kramarz

×

Zapisz się do newslettera