Kamera on-line

Mimo pandemii nasi pedagodzy stale się rozwijali. Mamy siedmiu nowych nauczycieli mianowanych

Mamy siedmiu nowych nauczycieli mianowanych, którzy w kędzierzyńskim starostwie powiatowym złożyli ślubowanie i odebrali swoje awanse. Ten miły moment zaplanowano w trakcie narady z dyrektorami szkół przed nowym rokiem szkolnym.

 - Za nami trudny rok, nabór, który odbywał się w lipcu i sierpniu, czyli w miesiącach wakacyjnych, do tego wszystkie szkoły musiały przygotować się do pracy w nowych warunkach sanitarnych, przy tym prowadząc udane kampanie promocyjne szkół. Cieszę się, że nasi nauczyciele nie zwolnili, wręcz przeciwnie, podnosili swoje kompetencje, czego dowodem są dzisiejsze awanse, wprowadzali nowe metody nauczania, pracowali w inny sposób z uczniami niepełnosprawnymi, a w czasie pandemii zarządzali platformami do zdalnego nauczania i prowadzili szkolenia dla pedagogów, troszcząc się o to, by nauka zdalna przebiegała sprawnie – mówił Paweł Masełko, starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, który podziękował pedagogom w imieniu całego zarządu powiatu.

Awans na stopień nauczyciela mianowanego odebrała Alina Hornatkiewicz z Zespołu Szkół nr 1, która wprowadziła innowację „Ok zeszyt”. Postawiła mocno na doradztwo w zakresie edukacji przyszłości. Renata Jankowska z Zespołu Szkół Specjalnych to pedagog z 6-letnim stażem. Trafnie rozpoznała potrzeby rozwojowe swoich niepełnosprawnych uczniów, współorganizowała wiele działań szkoły. Aleksandra Seidel-Mączyńska z Zespołu Szkół nr 1 to nauczycielka z 5-letnim stażem pracy, w mediach społecznościowych znamy ją z ciekawych informacji o metodach i działaniach wykorzystywanych w nauce języka polskiego. Nadzorowała pracę „Echa studni”, gazety szkolnej.

Tomasz Kapusta z Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej był pomysłodawcą konkursu Game Jam Żegluga, który miał już 7 edycji. W czasie pandemii zarządzał platformą zdalnego nauczania. Bartosz Tracz z II Liceum Ogólnokształcącego to nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji poprzez szachy. Umiejętnie dopasował metody nauczania do pracy zdalnej. Był członkiem zespołu ds. promocji szkoły. Ks. Mateusz Wieczorek z II LO to nauczyciel religii z 4-letnim stażem. W pracy zastosował metodę „Walizki i kosza”, która wpłynęła pozytywnie na autorefleksję młodzieży. Paweł Bechta z Zespołu Szkół nr 3 pogłębiał umiejętności poprzez kurs katechezy systemowej, co podniosło poziom pracy szkoły. Praca z młodzieżą dała mu nowe wyzwania, przygotowywał uczniów do olimpiady wiedzy o sporcie.

AL

nau1.jpeg

nau2.jpeg

nau3.jpeg

nau4.jpeg

nau6.jpeg

nau7.jpeg

nau8.jpeg

nau9.jpeg

 

 

×

Zapisz się do newslettera