Kamera on-line

Monitoring w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu – po dwóch latach są konkretne efekty

Niemal wszystkie placówki ponadgimnazjalne położone na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego zostały wyposażone w monitoring. Doświadczenie innych krajów, a także niektórych polskich szkół wskazuje, że jest to skuteczny, a zarazem najprostszy sposób podniesienia bezpieczeństwa uczniów i wychowanków szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z dużą liczbą młodzieży, np. w zespołach szkół.

W 2007 roku nasz powiat skorzystał z rządowego programu, który miał na celu zwiększenie bezpieczeństwa w publicznych szkołach i placówkach poprzez zamontowanie monitoringu wizyjnego. Jako pierwszy mógł się nim pochwalić Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, gdzie system monitorujący wprowadzono w grudniu 2007 roku. Jest  więc placówką, która posiada go najdłużej.   
- Przede wszystkim mamy większą kontrolę wchodzących i wychodzących z budynku. Kilkakrotnie zgłaszaliśmy na policję podejrzenie co do osób, które mogłyby rozprowadzać środki odurzające.  W każdej chwili jest też możliwość odtworzenia danej sytuacji i to jest duży plus. Z perspektywy ostatnich dwóch lat oceniam pomysł wprowadzenia monitoringu bardzo pozytywnie – mówi dyrektor Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej Iwona Palarczyk.
2.jpeg
Rok później kamery zamontowano w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących na os. Azotów. W 2008 roku systemu monitorującego doczekał się też Zespół Szkół nr 1 oraz Zespół Szkół nr 3 w Sławięcicach. Potem przyszła pora na Zespół Szkół w Komornie, Zespół Szkół Specjalnych oraz Bursę Szkolną.  
– Monitoring zdaje egzamin, dzięki niemu widzimy, co dzieję się na zewnątrz. System wewnętrzny sukcesywnie rozbudowujemy, wkrótce montować będziemy 4 dodatkowe kamery – zaznacza Maria Staliś, dyrektor Zespołu Szkół na os. Azotów. Podobnego zdania jest Tadeusz Urbańczyk, dyrektor sąsiadującego CKPiU, gdzie system wizyjny funkcjonuje stosunkowo krótko bo od sierpnia 2009 roku. Mimo to są już pierwsze efekty. – Na korytarzach jest dużo spokojniej, wcześniej zdarzały się przypadki niszczenia elewacji. Na kozielskiej wyspie, gdzie również mamy kamery, ktoś odcumował naszą łódź od nabrzeża, mało brakowało a przepłynęłaby przez jaz, oko kamery natychmiast to wychwyciło. Gdyby doszło do kradzieży również mielibyśmy to nagrane – zdradza Tadeusz Urbańczyk.
Po dwóch latach funkcjonowania monitoringu w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu widać konkretne efekty wprowadzenia systemu wizyjnego.  – Sama świadomość o istnieniu monitoringu sprawia, że młodzi ludzie bardziej się pilnują – podsumowuje Adam Kania, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Sławięcicach.
W przyszłości kamery zamontowane zostaną w obydwu kędzierzyńsko-kozielskich ogólniakach. System wizyjny zostanie tam zainstalowany po zakończeniu prac remontowych.     
Koszt całkowity związany z montażem kamer w szkołach zamknął się na koniec 2009 roku kwotą ponad 160 tys. zł. Z tego 45 tys. zł uzyskano z dotacji.
AL
1.jpeg 
 
×

Zapisz się do newslettera