Kamera on-line

Dopłaty do zużytego materiału siewnego – wnioski można składać od 15 stycznia 2010 r.

Agencja Rynku Rolnego od 2007 r. udziela dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Powyższe dopłaty przede wszystkim obejmują dopłaty mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie oraz w latach 2007 i 2009 dopłaty dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku klęski suszy. Głównym celem udzielania takich dopłat jest zahamowanie malejącego wykorzystania do siewu lub sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego w uprawach polowych. Szczegóły w załączniku.

DOCMateriał siewny 2010.doc (57,50KB)

×

Zapisz się do newslettera