Kamera on-line

Projekt starostwa będzie kontynuowany

W gabinecie starosty powiatu odbyło się robocze spotkanie z dyrektorami szkół, które biorą udział w projekcie pn. „Uczniowie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego – wykształceni, kompetentni, zorientowani na sukces”. Do końca realizacji projektu pozostało pół roku. Jednak już na tym etapie widać potrzebę jego kontynuacji. 2700 godzin dodatkowych zajęć i ponad 800 bogatszych o nowe umiejętności uczniów mówią same za siebie. Projekt zyskał więc uznanie nie tylko w oczach Zarządu Powiatu i dyrekcji szkół, ale przede wszystkim samych uczniów. Każdy kurs kończy się certyfikatem potwierdzającym uczestnictwo. To w połączeniu nie tylko z nowymi umiejętnościami ale również dodatkową wiedzą zdobytą podczas zajęć czyni każdego uczestnika bardziej atrakcyjnego dla potencjalnego przyszłego pracodawcy. Podczas spotkania w starostwie powiatowym dyrektorzy szkół przedstawili możliwy do zrealizowania harmonogram kursów, padły też nowe propozycję dotyczące przyszłorocznych zajęć. Najbliższy czas upłynie więc na kolejnych spotkaniach i dopracowywaniu szczegółów. 

Celem głównym projektu było przygotowanie i wdrożenie 5 programów rozwojowych szkół z terenu naszego powiatu, które prowadzą kształcenie zawodowe. Są to: Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących i Zespół Szkół w Komornie.        

AL

1.jpeg

2.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera