Kamera on-line

Zabytkowy kościółek z połowy XVIII w. będzie wkrótce służył mieszkańcom powiatu

Wicestarosta Marek Matczak, członek Zarządu Powiatu Jerzy Pałys, przewodniczący Komisji Promocji Henryk Hojdem, proboszcz parafii Św. Zygmunta i Jadwigi Śl. Alfons Szubert, a także konserwator dzieł sztuki Marek Barski byli na miejscu prac konserwatorskich i restauratorskich wykonywanych w kościele filialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Kędzierzynie-Koźlu.

3.jpeg1.jpeg4.jpeg2.jpeg

Świątynia znajdująca się przy ul. Czerwińskiego została zbudowana w latach 1751-1753 jako kościół zakonny Ojców Franciszkanów. Zbudowany w stylu barokowym powstał na miejscu zburzonego poprzedniego, który powstał 13 lat wcześniej. W czasach wojny napoleońskiej państwo pruskie musiało spłacić odszkodowania wojenne Francji, w związku z czym kościół i klasztor został franciszkanom odebrany. Podczas II wojny światowej świątynia została uszkodzona. Po wojnie nasze władze przejęły wszystkie dobra kościelne. Od czasu odzyskania kościoła przez kozielską parafię ciągle trwają w nim prace remontowe. Ustabilizowano grunt pod podłogą zabudowań i wzmocniono fundamenty. Wymieniane są instalacje, remontowane zaplecze, wymieniane okna z wykonaniem nowych witraży.
Kościół ozdobiono na sklepieniu pięknymi malowidłami ściennymi. Malowidła pochodzą z 1767 roku i są autorstwa Józefa Beyera z Opawy. Polichromia wykonana w stylu barokowym przedstawia prawdopodobnie starotestamentową scenę Sądu Salomona. Ze względu na ogromną wartość artystyczną i historyczną polichromii, jak również bardzo ciekawy iluzjonistyczny charakter późnobarokowych malowideł ściennych konieczne było przeprowadzenie zarówno konserwacji jak i restauracji polichromii.
Odbudowa zabytku jest konieczna. Jest on bowiem obiektem dziedzictwa kulturowego o charakterze sakralnym. Dzięki pracom, które zakończą się w drugiej połowie 2010 roku uda się stworzyć warunki dla prowadzenia przyparafialnej działalności kulturalno-oświatowej skierowanej do lokalnej społeczności naszego powiatu.
Prace odbywają się przy współudziale powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Koszt samej tylko konserwacji i restauracji polichromii wyniósł 202 tys. zł.
AL
×

Zapisz się do newslettera