Kamera on-line

Dzień otwarty inżyniera budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa organizuje 25 września 2021 roku na terenie kraju „Otwarty dzień inżyniera budownictwa”, do którego akces zgłosiła także Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Głównym celem akcji jest pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych i mieszkań, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych.

Planowane działania w ramach „Dnia otwartego” pozwolą uzyskać informacje w sprawach nurtujących społeczeństwo regionu (przyszłych inwestorów) w zakresie przygotowania i realizacji procesu budowlanego oraz użytkowania obiektów budowlanych. Ich celem będzie także udzielenie porad, pomocy i informacji mieszkańcom Województwa Opolskiego, szczególnie w zakresie problematyki jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa powołała pięć zespołów konsultacyjnych. W każdym z punktów konsultacyjnych członkowie/ eksperci OPL OIIB będą pracować w kilkuosobowych (wielobranżowych) zespołach. Zespoły konsultacyjne zostaną wsparci przez pracowników powiatowych organów nadzoru budowlanego oraz ekspertów WFOŚIGW w Opolu:

Punkt konsultacyjny – Głubczyce: Lokalizacja - Miejski Ośrodek Kultury, ul. Tadeusza Kościuszki 24; Koordynator Zespołu Jolanta Warczok,

Punkt konsultacyjny – Kluczbork: Lokalizacja – Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Byczyńska 7; Koordynator Zespołu Maciej Czysty,

Punkt konsultacyjny – Nysa: Lokalizacja – Zespół Szkół Technicznych, ul. Fryderyka Szopena 4; Koordynator Zespołu Andrzej Duda,

Punkt konsultacyjny – Opole 1: Lokalizacja – Zespół Szkół Budowlanych im. Jana Pawła II, ul. Niemodlińska 40; Koordynator Zespołu Mariusz Naworski,

Punkt konsultacyjny – Opole 2: Lokalizacja – Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Katowicka 50 (NOT); Koordynator Zespołu Piotr Bajno.

Adresy kontaktowe

Koordynator „Dnia otwartego” OPL OIIB – Mieczysław Molencki; m.molencki@opl.piib.org.pl

Adres poczty elektronicznej: dzien.otwarty@opl.piib.org.pl

Adres www: www.opl.piib.org.pl/dzien-otwarty

Telefon: 77 441 38 98.

Plakat akcji.jpeg

×

Zapisz się do newslettera