Kamera on-line

Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

W kędzierzyńsko-kozielskim starostwie w ostatnich dniach 2009 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Maria Labus przedstawiła radnym ocenę stanu zjawiska bezrobocia na terenie powiatu za okres 11 miesięcy 2009 roku.

DSC02188.jpegDSC02191.jpegDSC02187.jpegDSC02186.jpeg

Na koniec listopada 2009 roku, liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie wynosiła 4374 osoby. W grupie tej większość stanowiły kobiety (53,4%). Osoby do 25 roku życia to blisko 1/4 zarejestrowanych bezrobotnych. Liczba osób powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w urzędzie wynosiła 1003, co stanowi ponad 1/5 ogółu bezrobotnych. W grupie tej, ponad 1/3 stanowią kobiety. Osoby bezrobotne zamieszkałe na terenach wiejskich stanowiła blisko 1/3 ogółu osób zarejestrowanych w urzędzie. Na koniec listopada 2009 roku stopa bezrobocia wynosiła 12,2%, co klasyfikuje powiat na VII miejscu w województwie. W mijającym roku po pomoc i poradę do Powiatowego Urzędu Pracy zgłosiło się ponad 85.000 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zostały zrealizowane wszystkie zadania statutowe, na które wydatkowano ponad 19 mln złotych.
Od 01 styczna 2010 roku ulega zmianie m.in. wysokość zasiłków dla bezrobotnych. Kwota wypłacanego zasiłku przez pierwsze trzy miesiące wynosić będzie 717 złotych brutto, a następnie 563,60 złotych. Zmianie ulega też kwota stypendium stażowego i wynosić będzie 860,40 złotych brutto.
Od styczna 2010 roku przy Powiatowym Urzędzie Pracy rozpoczyna działalność Centrum Aktywizacji Zawodowej, którego podstawowym zadaniem będzie m.in. udzielanie wszechstronnej pomocy z zakresu aktywnego poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne (m.in. szkolenia, staże, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej) oraz pomoc pracodawcom w znalezieniu pracowników wywodzących sie z osób bezrobotnych.

AL

×

Zapisz się do newslettera