Kamera on-line

Podsumowali miniony rok

Podczas pierwszej w nowym roku sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Komendant Powiatowy Policji Tomasz Kawarski oraz Komendant Powiatowy Straży Pożarnej Janusz Chomiak podsumowali miniony rok. Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Józef Gisman podkreślił znakomitą współpracę pomiędzy jednostkami. Pochwalił też zaangażowanie policjantów i strażaków w służbę oraz dobre wyniki ich pracy w 2009 roku.  

W minionym roku ogólna liczba przestępstw stwierdzonych na terenie powiatu spadła o 157. Największy spadek policjanci odnotowali w kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym. W roku 2009 w tej kategorii popełniono o 303 przestępstwa mniej niż w 2008 roku. Ogólna liczba czynów karalnych popełnionych przez osoby nieletnie była mniejsza o 48% niż w roku 2008. W minionym roku na drogach powiatu doszło do 36 wypadków drogowych. To o 9 mniej niż w roku 2008. Kędzierzyńscy policjanci przeprowadzili o ponad 3 tysiące więcej kontroli drogowych. Łącznie policjanci ruchu drogowego skontrolowali 20 704 kierujących. Pomimo ograniczeni finansowych policjanci z Kędzierzyna – Koźla otrzymali 24 nowe radiowozy. Komendant Powiatowy Policji w Kędzierzynie – Koźlu pozyskał 104 540 zł od władz samorządowych, w tym ponad 77 000 zł na dodatkowe służby.
1.jpeg
W roku 2009 strażacy wyjechali do 870 zgłoszeń, w tym 360 pożarów, 473 miejscowych zagrożeń oraz 37 fałszywych alarmów. Z podziałem na gminy najwięcej interwencji związanych z pożarami odnotowano w gminie Kędzierzyn-Koźle(262), najmniej w gminie Polska Cerekiew(15).
Straż pożarna wzbogaciła się o nowy wóz ratowniczo-gaśniczy, który służy mieszkańcom naszego powiatu. Ma ponad 300 koni mechanicznych i napęd na 4 koła. Może pomieścić 5 tys. litrów wody i 500 litrów pianotwórczego środka. To tylko kilka parametrów technicznych nowego pojazdu marki MAN, który w ubiegłym roku wszedł do zespołu pojazdów Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Kosztował 800 tys. zł, w tym 100 tys. zł z budżetu powiatu. 
2.jpeg
Niestety rok 2009 stoi także pod znakiem śmiertelnych zatruć czadem. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nim urządzeń i instalacji grzewczych.
AL
3.jpeg 
 
×

Zapisz się do newslettera