Kamera on-line

Sprawozdanie z konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi...

Sprawozdanie z konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2022 rok.”

Szczegóły TU

×

Zapisz się do newslettera