Kamera on-line

Ponad 5 km drogi wraz z chodnikami

Staraniami Zarządu Powiatu w Kędzierzynie-Koźlu wyremontowano kolejną drogę powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1405 łączącej Pawłowiczki z Polską Cerekwią przebiegały dwuetapowo. Pierwszy etap Pawłowiczki – Ostrożnica ukończono w 2006 roku za kwotę 500,000 złotych stanowiącą środki własne powiatu.
3.jpeg1.jpeg2.jpeg4.jpeg

Drugi etap zakończył się w 2009 roku i był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. Znacząca część kwoty na prowadzone inwestycje starostwo pozyskało ze środków unijnych około 1,3 mln złotych.
Podstawowym celem prowadzonych inwestycji drogowych na tej trasie było dostosowanie jezdni remontowanej drogi do przejazdu samochodów ciężarowych transportujących buraki cukrowe do cukrowni Ciężkowice. Nawierzchnia jezdni została utwardzona i poszerzona do 6 metrów. Kolejnym celem było połączenie dwóch ośrodków gminnych: Pawłowiczek i Polskiej Cerekwi. Do pełnego zakończenia inwestycji pozostało ułożenie chodnika w Ostrożnicy. Prace w tym zakresie rozpoczną się wiosną 2010 roku.
Prace przy przebudowie drogi były prowadzone na odcinku 5200 metrów. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą ponad 2 mln złotych.  
×

Zapisz się do newslettera