Kamera on-line

Budżet powiatu na 2010 rok uchwalony!

Podczas sesji Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, która odbyła się 15 grudnia radni większością głosów uchwalili budżet na 2010 rok. Wydatki jakie poniesie powiat w kolejnym roku wyniosą ponad 88 mln zł. Z tego na inwestycje i remonty przeznaczonych zostanie ok. 20.6 mln złotych.

Dodatkowo powiat zaplanował zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 14.944.751 zł. Środki z kredytu będą przeznaczone na wydatki inwestycyjne i remontowe w oświacie i pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu oraz na wydatki związane z modernizacją i remontem dróg, w tym na modernizację dróg realizowanych w ramach projektów UE i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a także na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.  
W ramach wydatków budżetowych w 2010 roku zaplanowane są następujące zadania:
- przebudowa drogi powiatowej, ul. Mostowa i Waryńskiego w Kędzierzynie-Koźlu. Realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. Koszt to 3.489.514.
- przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej Długomiłowice-Gierałtowice wraz z budową chodników i budową kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. Koszt to 1.678.215.
- przebudowa drogi powiatowej, ul. Harcerska i Stalmacha - 950.000.
- wykonanie dokumentacji na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej Bierawa-Cisek – 210.000.
- budowa nowych chodników - 350.000
- przebudowa drogi Roszowice-Biadaczów za 1.364.840.
- budowa sali gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym, II etap - 2.128.247
- adaptacja na potrzeby osób niepełnosprawnych poddasza budynku Zespołu Szkół Specjalnych, utworzenie gabinetów terapii. Koszt - 810.000.
- ograniczenie energochłonności budynków Zespołu Szkół w Komornie – I etap - 1.439.400.
- przebudowa dawnego dworu w Komornie na Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Infrastruktury Wiejskiej wraz z termomodernizacją, instalacją c.o. z pompą ciepła – I etap za 600.000.
Zaplanowano również środki na wydatki remontowe związane z realizacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego projektu „Odrestaurowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Koźlu za 2.163.609 zł.
W ramach Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej zaplanowano:
- termomodernizację i docieplenie budynku szkolnego Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej – II etap.
- termomodernizację i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku sali gimnastycznej wraz z szatniami Zespołu Szkół nr 3.
- docieplenie dachu budynku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.
- termomodernizację budynku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego.
- docieplenie budynku szkoły muzycznej I stopnia.
- modernizacja rowów w ciągu dróg powiatowych.
Planuje się też dofinansowanie prac budowlanych, konserwatorskich i renowacyjnych w zabytkach sakralnych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
1.jpeg
×

Zapisz się do newslettera