Kamera on-line

Powiat ma swojego przedstawiciela w ważnym ogólnopolskim zespole eksperckim ds. kształcenia zawodowego

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego z Kędzierzyna-Koźla, dr Ireneusz Wiśniewski, znalazł się w gronie eksperckim powołanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Nasz powiat jest tym samym jedynym samorządem tego szczebla w Polsce, który ma swojego eksperta w ważnym ogólnokrajowym zespole. W Warszawie odbywa się właśnie spotkanie z udziałem wszystkich członków tego gremium, na którym omawiany jest system kształcenia zawodowego w kraju.

 - Analizuję tu m.in. niedoskonałości systemu doradztwa zawodowego w Polsce w kontekście doświadczeń stosowania rozporządzenia ministerstwa edukacji wprowadzonego w lutym 2019 roku. Warto pamiętać, że kilka rozwiązań już wcześniej stosowanych było w naszym powiecie. Z kolei za miesiąc w Gdańsku poprowadzę wykład w temacie doradztwa zawodowego, również na przykładzie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego – mówi dr Ireneusz Wiśniewski.  

Do głównych zadań Zespołu Ekspertów ds. Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (National VET Team) należy promowanie oraz doradztwo w zakresie praktycznego zastosowania narzędzi unijnych dotyczących wspierania: mobilności edukacyjnej, zapewnienia wysokiej jakości efektów uczenia się:, uznawalności kompetencji i kwalifikacji, badania losów absolwentów kształcenia zawodowego. Powyższe cele będą realizowane poprzez organizowanie we współpracy z ekspertami i przy ich konsultacji merytorycznej: seminariów, konferencji tematycznych, warsztatów, szkoleń wykładów, debat, wizyt studyjnych oraz prac analitycznych, a także udzielanie doradztwa eksperckiego beneficjentom programu Erasmus+ i innym podmiotom aktywnym w obszarze systemu kształcenia zawodowego w Polsce.  Zespół będzie działał na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego i wspierania współpracy szkół branżowych i technicznych z pracodawcami.

W ramach zadań prowadzonych przez Zespół Ekspertów kontynuowane będą wybrane działania na rzecz wsparcia i doradztwa beneficjentów sektora szkolnictwa wyższego, zwłaszcza dla Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, szczególnie te dotyczące zastosowania elementów programu studiów na profilu praktycznym.

W skład zespołu wchodzi 17 ekspertów nominowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Obszar oświaty:

 1. Lech Boguta, DSKKZ MEiN
 2. Łukasz Marcisz, DSKKZ MEiN
 3. Jędrzej Stasiowski, Instytut Badań Edukacyjnych
 4. Krzysztof Świerk, Polska Izba Motoryzacji
 5. Robert Wanic, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie
 6. Arleta Chorąży, KGHM Polska Miedź S.A.
 7. Magdalena Popielewska, Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy
 8. Piotr Krzywda, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
 9. Ireneusz Wiśniewski, Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie- Koźlu
 10. Paweł Salomon, pracodawca

Obszar szkolnictwa wyższego:

 1. Robert Musiałkiewicz, Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
 2. Lilla Młodzik, Uniwersytet Zielonogórski
 3. Katarzyna Olszewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 4. Andrzej Kurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
 5. Jacek Lewicki, Szkoła Główna Handlowa
 6. Hanna Reczulska, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 7. Jakub Brdulak, Szkoła Główna Handlowa, Polska Komisja Akredytacyjna

AL

Ireneusz.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera