Kamera on-line

Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla palą w piecach czym się da i jest tego efekt

W ostatnich dniach odnotowano przekroczenie poziomu alarmowego pyłu zaw. PM 10 w powietrzu. Pył PM 10  - jeśli jest go za dużo w powietrzu - może wywoływać podrażnienia górnych dróg oddechowych lub astmę oskrzelową. Przy spalaniu śmieci wydzielają się także związki rakotwórcze.

- Głównym źródłem podwyższonego stężenia pyłu jest emisja z pieców, w których pali się niskiej jakości produktami - zaznacza Manfred Grabelus, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Opolskim Urzędzie Marszałkowskim. Znaczący wpływ na podwyższony poziom zanieczyszczenia mają również warunki atmosferyczne.
 
O podwyższonych stężeniach tej substancji w powietrzu poinformowani zostali włodarze gmin i powiatów, którzy mogą wpłynąć na kontrole, jednak to sami mieszkańcy powinni się zdyscyplinować.
Specjaliści radzą, by w miarę możliwości ograniczyć palenie gorszej jakości węglem i zmniejszyć do minimum konieczność przebywania na zewnątrz, szczególnie w miejscach, gdzie z kominów unosi się czarny dym.  
Bezwzględnie zabrania się palenia w piecach odpadami typu plastik oraz innymi tworzywami sztucznymi !!!
 
Tekst na podstawie informacji podanej przez Radio Park
 
 
 
 
 
×

Zapisz się do newslettera