Kamera on-line

Program na Rzecz Społeczności Romskiej zrealizowany

W Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy zrealizowany został już po raz trzeci Rządowy Program na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce 2009. W ramach tego programu dyrektor szkoły Krystyna Gielas przy współpracy z Wydziałem Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Starostwa Powiatowego opracowała i zrealizowała zadania na rzecz uczniów pochodzenia romskiego.

Wszystkie zadania finansowano dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej zgodnie z Porozumieniem między Wojewodą Opolskim a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim oraz Porozumieniem między Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim.
 
W ramach programu realizowane były następujące zadania: 
 
1.      Spotkanie integracyjne – „Biesiada romska” – 23 września 2009 roku odbyła się biesiada z udziałem uczniów, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości.
2.      Zespół taneczny „Kholiben”- część I - zakupiono kamerę na potrzeby zespołu.
3.      Zespół taneczny „Kholiben”- część II - zakupiono stroje dla członków zespołu.
4.      Ubezpieczenie dzieci romskich.
5.      Organizacja wycieczek dla dzieci romskich „Najciekawsze miejsca w Polsce” – uczniowie przebywali na 2-dniowej wycieczce w Zakopanem oraz na wycieczce w Oświęcimiu, Wadowicach i Inwałdzie.
6.      Pomoce dydaktyczne dla dzieci romskich – zakupiono przybory szkolne i stroje sportowe dla uczniów romskich.
 
W realizację zadań włączyli się nauczyciele szkoły, rodzice uczniów oraz asystenci społeczności romskiej - Inga Mirga i Tobiasz Kuca. Wszyscy uczniowie pochodzenia romskiego wzięli udział w dwóch wycieczkach oraz zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. W szkole powstał też zespół taneczny „Kholiben”, zostały zakupione stroje oraz kamera. Uczniowie ze społeczności romskiej otrzymali we wrześniu przybory szkolne i stroje sportowe. Podsumowaniem programu w 2009 roku była Biesiada Romska, na której wspólnie bawili się uczniowie, ich rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Dodajmy, że od 1 października w placówce zatrudniony jest asystent romski, Tobiasz Kuca.
 
AL
 
2.jpeg
3.jpeg
4.jpeg
1.jpeg
 
 
 
 
 
                             
 
×

Zapisz się do newslettera