Kamera on-line

Komisja konkursowa ws. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim w 2022 r.

Szczegóły Tu

×

Zapisz się do newslettera