Kamera on-line

AMBULATORIUM URAZOWO - CHIRURGICZNE

Drodzy Pacjenci!
W budynku poradni przyszpitalnej przy ul. 24 kwietnia 7 od 20 listopada br. rozpoczęło działalność AMBULATORIUM URAZOWO-CHIRURGICZNE.
Ambulatorium pracuje w dni robocze od godz. 15.00 do 23.00 oraz w soboty, niedziele i święta od godz. 8.00 do godz. 23.00.

 Telefon gabinetu chirurgicznego 77 40 62 428.

 Do Ambulatorium można się zgłaszać bezpośrednio w trybie doraźnym w podanych godzinach.
 Ambulatorium pracuje równolegle ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Osoba z obrażeniami lekkimi, która zgłosi się na SOR będzie kierowana do Ambulatorium.
 Pomoc w Ambulatorium jest realizowana w ramach doraźnej opieki specjalistycznej poza godzinami pracy poradni specjalistycznych: chirurgicznej oraz urazowo-ortopedycznej.
 Umożliwiamy pomoc doraźną w zakresie:
- opatrywanie ran,
- opatrywania chirurgicznego ran,
- konieczności usunięcia ciał obcych,
- konieczności usunięcia kleszcza,
- unieruchamianie złamań niewymagających cięć chirurgicznych,
- chirurgii urazowo-ortopedycznej,
- innych drobnych zabiegów możliwych do wykonania w warunkach ambulatorium z wykorzystaniem wiedzy medycznej dyżurującego lekarza.

 Ambulatorium zostało uruchomione by maksymalnie ograniczyć możliwość wzajemnego przebywania Pacjentów podejrzewanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 razem z Pacjentami wymagającymi opatrzenia obrażeń powstałych w wyniku lekkiego urazu. 

 

×

Zapisz się do newslettera