Kamera on-line

Podjęto uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

 

 

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego 12 września 2012r. podjął uchwałę w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego . 

Treść uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ORGANIZAJE POZARZĄDOWE/Konsultacje społeczne/ Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego:  
http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_powkk&id_dzi=15&lad=a&id_dok=2134&id_men=100&powrot=1&slowo_szuk=&archiwum_szuk=0&gdzie_szuk=dokument

×

Zapisz się do newslettera