Kamera on-line

Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej


pl_lad_.jpeg
Tabliczka DPS Polski Ład.jpeg

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski otrzymał 17 listopada 2021 r. wstępną promesę Nr 01/2021/1435/PolskiLad, a 21 kwietnia 2022 r. ostateczną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które na podstawie wniosku złożonego 15 lipca 2021 r. na zadanie pt. „Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej” potwierdzają zapewnienie dofinansowania inwestycji do kwoty 4 189 500,00 PLN.

DPS w Kędzierzynie-Koźlu (1).jpeg
DPS w Kędzierzynie-Koźlu (2).jpeg
DPS w Kędzierzynie-Koźlu (3).jpeg
DPS w Kędzierzynie-Koźlu (4).jpeg
DPS w Kędzierzynie-Koźlu (5).jpeg
 

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski zrealizował w 2022 r. inwestycję, na którą otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pt. „Termomodernizacja budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST i jest realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Po przeprowadzonej procedurze zakupowej całość zadania opiewała na kwotę 5 543 309,61 PLN, z czego promesa inwestycyjna z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wyniosła 4 189 500,00 PLN.

Przedmiotem inwestycji była termomodernizacja budynku głównego oraz przylegającej części budynku agregatorni Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, obejmująca m. in.:
- termomodernizację ścian zewnętrznych poprzez zwiększenie grubości izolacji z płyt styropianowych i wełny mineralnej;
- termomodernizację stropodachu płaskiego poprzez zwiększenie grubości izolacji z płyt warstwowych - tzw. styropapy;
- wykonanie izolacji przeciwwodnej zewnętrznych ścian fundamentowych i ław fundamentowych;
- kompleksową wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
a także montaż instalacji fotowoltaicznej, w ramach której zamontowano 89 paneli oraz magazyn energii.

29 kwietnia 2022 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych z przedsiębiorcą Gerard Gola Firma Inżynierska ALOG Gerard Gola z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, który zrealizował całą inwestycję.

Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 1.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 2.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 3.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 4.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 5.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 6.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 7.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 8.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 9.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 10.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 11.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 12.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 13.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 14.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 15.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 16.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 17.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 18.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 19.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 20.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 21.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 22.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 23.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 24.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 25.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 26.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 27.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 28.jpeg
Termomodernizacja DPS w K-Koźlu 29.jpeg

×

Zapisz się do newslettera