Kamera on-line

Jak NGO zgłasza się do Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Instrukcja

31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

O tym, że ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy jest w tym zakresie bardzo nieintuicyjna dla organizacji pozarządowych, które – w przeciwieństwie do spółek, których ten obowiązek dotyczył przed nowelizacją – nie mają właścicieli, a samo pojęcie „beneficjent” kojarzy się nam raczej z tymi, na rzecz których działamy, niż z tymi, którzy kontrolują organizację, pisaliśmy już w maju (w informacji "Nowe obowiązki…").

Organizacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 31 października 2021 roku mają na to czas do 31 stycznia 2022, organizacje powstałe już po wejściu w życie nowelizacji – 7 dni (nie licząc sobót i dni ustawowo wonnych od pracy) od daty zaistnienia zdarzenia. 7-dniowy termin obowiązuje także przy kolejnych zmianach beneficjentów rzeczywistych lub innych zmianach danych podlegających wpisowi. 

Więcej TU

NGO.png

×

Zapisz się do newslettera