Kamera on-line

Sporo będzie działo się na drogach, liczne inwestycje w oświacie. Radni uchwalili nowy budżet

Jest nowy budżet powiatu na 2022 rok. Radni podczas sesji 15 głosami "Za" przegłosowali uchwałę. Wydatki samorządu wyniosą 124 mln zł, z tego na oświatę przeznaczonych zostanie 55 mln zł, na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową 13 mln zł, na transport i łączność 10 mln zł, pomoc społeczna pochłonie 14 mln zł, a ochrona zdrowia 2 mln zł.

- To nie był łatwy budżet jeśli chodzi o jego skomponowanie, czeka nas trudny rok, będziemy musieli ostrożnie postępować i szukać optymalizacji ekonomicznych. Cieszy nas to, że mamy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie wniosła żadnych uwag, dlatego chciałbym podziękować pani skarbnik oraz wszystkim radnym, którzy pracowali nad budżetem i wspierali nas doświadczeniem – mówił po głosowaniu starosta Paweł Masełko.

W budżecie zabezpieczono niemal 12 mln zł na inwestycje, w tym kwotę niezbędną na wkład własny do projektów inwestycyjnych na 2022 rok. Nie jest to kwota mała biorąc pod uwagę rosnące wciąż zadania nakładane na samorządy i sytuację gospodarczą w kraju.

W 2022 roku powiat zmodernizuje ulicę Piotra Skargi w Kędzierzynie, gdzie przebudowane zostaną dwa przejścia dla pieszych od drogi wojewódzkiej 408 oraz od ulicy Bema, drogę czeka też remont fragmentaryczny nawierzchni.

Nowe przejście dla pieszych pojawi się na drodze Cisek-Bierawa w sąsiedztwie gminnego centrum kultury w Bierawie. Przebudowana zostanie droga Większyce-Łężce. Na ul. Mickiewicza w Bierawie pojawi się nowa ścieżka rowerowa. Przebudowy doczekają się parkingi przy ul. Harcerskiej w Kędzierzynie. Pobocze na drodze w miejscowości Landzmierz zostanie utwardzone. Nową nawierzchnię zyska droga powiatowa w Starej Kuźni. Powiat wyda też pieniądze na wparcie służb zarządzania kryzysowego poprzez zakup pojazdu specjalistycznego.

W szkołach pieniądze powędrują na budowę boiska w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej. Przebudowane zostaną pomieszczenia laboratorium Zespołu Szkół nr 3 w Sławięcicach. Nowe boisko powstanie w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Azotach. Dom Pomocy Społecznej w Sławięcicach czeka kompleksowa przebudowa, tu spora część środków pochodzić będzie z rządowej dotacji zewnętrznej.

Zaplanowano pieniądze na utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o charakterze interwencyjnym w budynku Domu Dziecka w Koźlu. Budowę instalacji fotowoltaicznej zaplanowano z kolei w Zespole Szkół nr 1. Termomodernizacja budynku szkoleniowego czeka Centrum Kształcenia Zawodowego w Azotach.

Powiat zaplanował też dotację dla Domu św. Karola, który opiekuje się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz pieniądze na wiele innych zadań zakresu pomocy niepełnosprawnym, a także kwotę potrzebną na wydatki związane z opieką dzieci w rodzinach zastępczych. To tylko niektóre zadania ujęte w budżecie na 2022 rok. Starostwo aplikować będzie o kolejne pieniądze z tzw. „Polskiego Ładu”. Wkrótce ogłoszony zostanie drugi nabór z rządowego programu. Powiat będzie także aplikował o środki unijne z nowej perspektywy, tu jednak wszystko zależy od porozumienia rządu z Brukselą. Samorząd będzie też walczył o środki na rozbudowę szpitala powiatowego, nie jest to niestety możliwe w przypadku "Polskiego Ładu", z którego zadania dotyczące sektora ochrony zdrowia zostały wyłączone. 

AL

starostwo zima foto.jpeg

 

×

Zapisz się do newslettera