Kamera on-line

PRACODAWCO, SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO SZKOLENIA I ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP!

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach z udziałem inspektorów pracy OIP w Opolu, w ramach programu promocyjnego „Przestrzeganie prawa pracy w małych zakładach – Dyplom PIP”. Propozycja skierowana jest do pracodawców z zakładów produkcyjnych i usługowych zatrudniających do 20 pracowników.

Szkolenie odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 w Koźlu, ul. Skarbowa 2 w poniedziałek 26 kwietnia o godz. 10.00.

Pracodawcy uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały (broszury), przygotowane przez specjalistów PIP, m.in. Listę kontrolną z komentarzem”, za pomocą którychbędą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.  
W czasie realizacji działań programowych inspektorzy pracy służyć będą pracodawcom nieodpłatnym doradztwem. Na uczestników programu czekają prestiżowe Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy wręczane na corocznej uroczystości z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, organizacji zrzeszających pracodawców i związków zawodowych (już ponad trzystu przedsiębiorców z Opolszczyzny może się pochwalić posiadaniem takich wyróżnień!)
Jednodniowe szkolenia dla uczestników programu odbędą się we wszystkich powiatach województwa opolskiego.
Tematyka szkoleń obejmować będzie m.in.:
  • wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym ostatnie nowelizacje przepisów Kodeksu pracy,
  • ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy – analizowanie                               i dokumentowanie warunków pracy,
  • uwarunkowania dot. wyposażenia i modernizacji obiektów oraz parku maszynowego.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczeń inspektorów pracy dla poprawy bezpieczeństwa w Państwa firmie!
Szczegółowe informacje można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Opolu pod numerami telefonów: 077 47 00 907.
 
Harmonogram szkoleń jest dostępny na stronie internetowej: www.opole.oip.pl
 
×

Zapisz się do newslettera