Kamera on-line

Lodołamacze – Przełamujemy lody obojętności

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V edycji konkursu propagującego zatrudnianie osób niepełnosprawnych Lodołamacze 2010.

Ideą konkursu
Lodołamacze jest nagradzanie firm, przedsiębiorców i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność ich aktywizacji zawodowej.

Statuetka
Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią i obojętnością społeczeństwa.

Dlatego też nasza inicjatywa w szczególności skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy mają świadomość, iż prowadzenie odpowiedzialnego biznesu nie tylko przynosi korzyści ich firmom, ale wiedzą, jak duże znaczenie ma praca w procesie integracji pełno i niepełnosprawnych.

Pragniemy, by idea naszego konkursu zainteresowała również tych z Państwa, którzy z problematyką osób niepełnoprawnych w pracy jeszcze się nie zetknęli, by poprzez wymianę doświadczeń mogli się przekonać, że są oni wspaniałymi pracownikami, zaangażowanymi w sprawy firmy.

Istota Konkursu
Lodołamacze zawiera się w czterech punktach:

·         promocja przedsiębiorstw, które wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, w sposób szczególny otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,
·         zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla pracowników niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących,
·         pomóc w zarządzaniu zasobami ludzkimi osób niepełnosprawnych poprzez wskazanie odpowiednich wzorców i analizę poziomu inwestowania w rozwój niepełnosprawnych pracowników oraz klimatu i kultury organizacyjnej przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne,
·         propagowanie wśród pracodawców działalności prospołecznej oraz członkostwa w organizacjach pozarządowych.

Konkurs podzielony został na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów poszczególnych rejonów kraju, oraz centralny – w którym finaliści zmierzą się w walce o laur
Lodołamaczy 2010.

Konkurs składa się z dwóch etapów: Regionalnego (I) i Centralnego (II).
W pierwszym etapie, Kapituły Regionalnego Etapu, na podstawie nadesłanych materiałów dokonają analizy i wyłonią finalistów regionalnych laureatów w kategoriach:
·         Zakład Pracy Chronionej
·         Otwarty Rynek
·         Pracodawca Nieprzedsiębiorca (m.in.: administracja publiczna, NGO, organizacje, uczelnie wyższe, stowarzyszenia itp.)
·         Przedsiębiorca – Osoba Niepełnosprawna

Regionalni zwycięzcy automatycznie przechodzą do Centralnego Etapu Konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich
Lodołamaczy 2010.

Kapituły mają prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień w kategoriach:
·         Super Lodołamacz
·         Lodołamacz Specjalny

Rozwiązanie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 8 czerwca 2010 roku, podczas
Wielkiej Gali LODOŁAMACZY, która odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie.
 
Szczegóły na stronie www.popon.pl
 
×

Zapisz się do newslettera